تبلیغات
فیلمهای نایاب دانلودی کلاسیک-کمدی کلاسیک-این وبلاگ مطابق با موازین جمهوری اسلامی می باشد و در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است - وسترن اسپاگتی سری دوم

فیلمهای نایاب دانلودی کلاسیک-کمدی کلاسیک-این وبلاگ مطابق با موازین جمهوری اسلامی می باشد و در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است

سه شنبه 14 مرداد 1393

وسترن اسپاگتی سری دوم

نویسنده: شهزاد شهباز   

سری دوم اثار وسترن اسپاگتی شامل زبانهای انگلیسی ایتالیایی و اسپانیایی می باشند.این مجموعه کیفیت به مراتب پایین تری نسبت به سری اول وسترن های اسپاگتی که قبلا در 32 حلقه ارائه شد دارند اما طبعا در هر دیسک تعداد بسیار بیشتری از فیلمها را در خود گنجانده است
dvd33
For A Few Dollars Less ( Per qualche dollaro in meno ) 1966 - YouTube
Tre Pistole Contro Cesare- Enzo Peri (1966) Death Walks in Laredo - YouTube
Wanted (1967) Giuliano Gemma, Germán Cobos, Teresa Gimpera. Spaghetti Western - YouTube
My Gun...My Horse...Your Widow Tu fosa será la exacta... amigo 1972 - YouTube
A Coffin for the Sheriff - ( una bara per lo sceriffo ) ( Lone and Angry Man (1965)  YouTube
El Rojo texas el rojo 1966 - YouTube
The Moment to Kill ( Django...A Coffin Full of Blood ) ( Il momento di uccidere ) 1968 - YouTube
In the West There Was a Man Named Invincible Lo Chiamavano Tresette...Giocava Sempre Col Morto 1973
Cry for Revenge - Dead Men Don't Count - Quién grita venganza 1968  YouTube
I'm Sartana...Your Angel of Death Sartana the Gravedigger Sono Sartana, il vostro becchino 1969 - YouTube
The Sign of the Coyote -El Vengador de California- de Mario Caiano (Il segno del coyote 1963) - YouTube.webm
God Was in the West, Too, at One Time (1968) Richard Harrison. Spaghetti Western - Anche nel west c'era una volta Dio 1968 Between God, the Devil and a Winchester YouTube.webm


dvd34
Two Pistols and a Coward -  Gunman Sent by God- Two guns and a Coward- 1968 -YouTube.webm
Wanted (1967) Giuliano Gemma, Germán Cobos, Teresa Gimpera. Spaghetti Western - YouTube.webm
A MAN CALLED DJANGO! (1971) Viva! Django W Django!"SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
RINGO NAO PERDOA (fort yuma gold) For a Few Extra Dollars Per pochi dollari ancora1966 - YouTube.webm
ULTIMO SAMURAI ( Giuliano Gemma 1974 Western) - YouTube.webm
Um Pistoleiro em Sacramento - Stranger in Sacramento (1965) - Filme Faroeste Completo - YouTube.webm
Ballata Per Un Pistolero - Ballad Of A Gunman (Pistoleros) 1968 .webm
Duelo no Texas Gunfight at Red Sands (1963)  Duello nel Texas - YouTube.webm
El juez de la soga _ The Hanging Judge (película completa) 1973 English subtitles - YouTube.webm
Peliculas completas en Español - Manos Torpes Awkward Hands 1970- Western - Peter Lee Lawrence - YouTube.webm

dvd35

Django, si quieres vivir Dispara If You Shoot... You Live! (1975)  Peliculas completas en español Spaghetti Western complet - YouTube.webm
Cry Onion - Cipolla Colt 1975 YouTube.webm
Chapagua - El oro de los bravados Chapaqua's Gold (1970) VHSrip Español - YouTube.webm
PAYMENT IN BLOOD (1967) Renegade Riders 7 winchester per un massacro  Seven Winchesters for a Massacre Blake's Marauders Renegade Riders Texas 1867  Winchester for Hire The Final Defeat SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
Trinity and Sartana Are Coming Trinità e Sartana figli di...Trinity and Sartana Sons of Bitches... Trinity and Sartana... Those Dirty S.O.B.s Trinidad y Sartana, dos angelitos 1974
7 pistolas para Timothy 7 magnifiche pistole - Seven Magnificent Guns Seven Guns for Timothy Pelicula completa en español - Spaghetti Western 1968- YouTube.webm
Blood at Sundown (1965)  Perché uccidi ancora, Ida Galli. Spaghetti Western - YouTube.webm
NO ROOM TO DIE (1969) Una lunga fila di croci Hanging for Django Noose for Django- YouTube.webm
The PRICE OF POWER ( Il prezzo del potere)1969 Giuliano Gemma - YouTube.webm
Django hunt them down Bill il taciturno - Django Kills Softly (1967) Bill il taciturnoYouTube.webm


dvd36
*VENGEANCE (1968) - Joko Invoca A Dios...Y Muere YouTube.webm
*SARTANA KILLED THEM ALL (1971) Un par de asesinos  Sartana Mata para não Morrer Lo irritarono... e Sartana fece piazza pulita SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
*Filme completo dublado BANG BANG - DUELO DE UM SAMURAI - YouTube.webm
*Tequila Joe (1968) Dragomir 'Gidra' Bojanic, Jean Sobieski, Mimmo Palmara. Spaghetti Western - YouTube.webm
*Navajo Joe 1966 - Joe el implacable - Peliculas completas en español. - YouTube.webm
*Tu cabeza por mil dólares Vengeance is Mine Per 100.000 dollari t'ammazzo For One Hundred Thousand Dollars for a Killing - Pelicula completa en español - Gianni Garko - Spaghe.webm
*Venganza India - Scalps 1987 - Peliculas completas en español - Western - YouTube.webm
*FULL HOUSE FOR THE DEVIL (1968) To Hell and Back Uno di più all'inferno Full House for the Devil - YouTube.webm
*Find a Place to Die (1968) Joe... cercati un posto per morire!- Directed By Giuliano Carnimeo - YouTube.webm
*MASSACRE TIME (1966) Le colt cantarono la morte e fu... tempo di massacro Colt Concert The Brute and the Beast SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
*Taste Of Vengeance (1968) I vigliacchi non pregano Cowards Don't Pray Taste of Vengeance - YouTube.webm
*el sabor de la venganza Eye for an Eye A Taste of the Savage 1971 Español - YouTube.webm
dvd37
Lola Colt black tigress Face to Face with El Diablo Mean and Black film completo ITA del 1967 - YouTube.webm
Giarrettiera Colt Garter Colt 1968 (film completo) - YouTube.webm
Quanto costa morire - 1968 (Cuanto Cuesta Morir ) girato in Opi (AQ) Taste of Death Cost of Dying film completo in spagnolo ( - YouTube.webm
Shango, La Pistola Infalible, 1970 - YouTube.webm
spaghetti western black killer 1971 O Pistoleiro Negro- YouTube.webm
Tex E Il Signore Degli Abissi Tex and the Lord of the Deep1985 XviD ITALiAN DVDRiP DeLuXe new - YouTube.webm
Coffin Full of Dollars Per una bara piena di dollari (1971) A Barrel Full of Dollars Klaus Kinsko and Jack Betts - YouTube.webm
FIVE GIANTS FROM TEXAS  Five for Revenge I cinque della vendetta The Five Adventures - 1966YouTube.webm
Franco Nero en- El hombre, el orgullo y la venganza Pride and Vengeance L'uomo, l'orgoglio, la vendetta (1967)- Peliculas completas en español - YouTube.webm
HOLY WATER JOE (1971)  Acquasanta Joe SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
La Balada De Johnny Ringo who killed johnny ringo 1966 - YouTube.webm
dvd38
Son of shane - I'll Sell My Skin Dearly (1968) Vendo cara la pelleYouTube.webm
They Were Called Graveyard (1969) Due volte Giuda Twice a Judas Shoot Twice Klaus Kinski SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
Vete Con Dios Gringo Vaya con Dios, Gringo Go with god gringo Good luck gringo 1966 Spanish - YouTube.webm
One Damned Day at Dawn... Django Meets Sartana! (1970) - SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
Diez horcas para un pistolero  Il magnifico Texano 1967- YouTube.webm
E Poi Lo Chiamarono Il Magnifico (1972) - film completo ITA man of the east a man from the east Y después le llamaron el magnífico 1972 - YouTube.webm
dead men don't make shadows  Stranger That Kneels Beside the Shadow of a Corpse Inginocchiati straniero... I cadaveri non fanno ombra! 1970 - YouTube.webm
Johnny el vengador That Dirty Story of the West johny hamlet 1968 - Peliculas completas con subtítulos en español - Spaghetti western - YouTube.webm
Kill or Be Killed  Uccidi o muori (1966) Rod Dana, Elina De Witt, Fabrizio Moroni. Spaghetti Western - YouTube.webm

dvd39
Uno después de otro Uno dopo l'altro  Uno después de otro Adios caballero  - Richard Harrison - José Bódalo  - Peliculas completas en español - YouTube.webm
Jinetes De La Llanura [1966] Jorge Rivero ( Pelicula Western) - YouTube.webm
Abre tu fosa amigo llega Sabata 1971,Dig Your Grave Friend... Sabata's Coming Sei già cadavere Amigo... ti cerca Garringo (Castellano) (Spanish) DVD Rip XviD mp - YouTube.webm
Silver Saddle They Died with Their Boots On Sella d'argento The Man in the Silver Saddle 1978 _HDTV.rmvb - YouTube.webm
Uncas el fin de una raza Fall of the Mohicans The Last of the Mohicans L'ultimo dei Mohicani 1965 - YouTube.webm
blood calls to blood Sangue chiama sangue 1968 spaghetti western - YouTube.webm
Blood at Sundown (1965)  Perché uccidi ancora, Ida Galli. Spaghetti Western - YouTube.webm\Una nube de polvo, un grito de muerte . Llega Sartana - Peliculas completas en español - YouTube.webm
Stranger And The Gunfighter 1974 lee van cleef.avi
LONG LIVE YOUR DEATH (1971)  Don't Turn the Other Cheek ¡Viva la muerte... tua! SPAGHETTI WESTERN FULL MOVIE - YouTube.webm
dvd40
White Comanche (1968) Comanche blanco Rio hondo houre of vengeancecomanche blanco e venne l'ora della vendetta - SPAGHETTI WESTERN - YouTube.webm
They Called Him Amen Therefore It Is Man Called Amen A Dios rogando y con los puños dando Dos golfos en el oeste Così sia 1972
Vengeance for Vengeance Vendetta per vendetta Revenge for Revenge 1968- YouTube.webm
Viva Sabata Sabata the Killer Dollars to Die Arriva Sabata! For Reza por tu alma... y muere 1970 Anthony Steffen, Peter Lee Lawrence, Eduardo Fajardo. Spaghetti Western - YouT.webm
White Fang and the Gold Diggers La spacconata  (1975) Robert Woods, Ignazio Spalla, Franco Lantieri. Western - YouTube.webm
Macho Killers El macho (1977) Carlos Monzón, George Hilton, Malisa Longo. Spaghetti Western - YouTube.webm
Charge!, Charge! Those Dirty Dogs (1973) Gianni Garko, Stephen Boyd, Howard Ross. Spaghetti Western - YouTube.webm
Dead for a Dollar, Raccomandati a Dio, ll Kill You, and Recommend You to God, Trusting Is Good... Shooting Is Better (1968) George Hilton, Sandra Milo. Spaghetti Western - YouTube.webm
Too Much Gold for One Gringo They Believed He Was No Saint Lo credevano uno stinco di santo La caza del oro Lo credevano uno stinco di santo (1973) Anthony Steffen, Daniel Mar.webm
The trackers, No Trumpets, No Drums  (1971) Sammy Davis Jr., Ernest Borgnine, Julie Adams. Spaghetti Western - YouTube.webm
dvd41
Jesse & Lester - Due fratelli in un posto chiamato Trinità A Place Called Trinity Jesse and Lester, Two Brothers in a Place Called Trinity (1972) Richard Harrison - YouTube.webm
The Three Musketeers of the West, Tutti per uno... botte per tutti,  Todos para uno, golpes para todos (1973) George Eastman, Giancarlo Prete. Spaghetti Western - YouTube.webm
Sugar Colt (1967) Jack Betts, Soledad Miranda, Giuliano Raffaelli. Spaghetti Western - YouTube.webm
Son of Django, Il figlio di Django, Vengeance Is a Colt 45, Return of Django  (1967) Gabriele Tinti, Guy Madison, Ingrid Schoeller. Spaghetti Western - YouTube
Tequila!, Fuzzy the Hero, Uno, dos, tres... dispara otra vez, Tequila, to proto pistoli tou West! (1973) Anthony Steffen, Eduardo Fajardo, Roberto Camardiel. Spaghetti Western
The Relentless Four, I quattro inesorabili, Los cuatro implacables (1965) Adam West, Claudio Undari, Dina Loy. Spaghe... - YouTube
My Name Is Mallory... M Means Death, Il mio nome è Mallory... M come morte, Mallory Must Not Die (1971) Robert Woods, Gabriella Giorgelli. Spaghetti Western - YouTube
Last of the Badmen, Il tempo degli avvoltoi, Time of Vultures (1967) George Hilton, Frank Wolff, Pamela Tudor. Spaghetti Western - YouTube
Son of Zorro (1973) Richard Widmark. Spaghetti Western - YouTube
Black Jack, Jack, O Negro (1968) Robert Woods, Lucienne Bridou, Rik Battaglia . Spaghetti Western - YouTube
Grand Canyon Massacre, Massacre at Canyon Grande, Massacro al Grande Canyon  (1964) James Mitchum, Milla Sannoner, George Ardisson . Spaghetti Western - YouTube

dvd42
Karate Fists and Beans, Robin Hood, Arrows, Beans and Karate (1973) Storia di karatè, pugni e fagioli Dean Reed, Cris Huerta, Ivao Yoshika. Spaghetti Western - YouTube
Kill the Poker Player (1972) Robert Woods, Ivano Staccioli, Nieves Navarro. Spaghetti Western - YouTube
My Name is Pacos, Il mio nome è Pecos (1967) Robert Woods, Pier Paolo Capponi, Lucia Modugno. Spaghetti Western - YouTube
His Name Was Holy Ghost, They Uomo avvisato mezzo ammazzato... Parola di Spirito Santo Blazing Guns Forewarned, Half-Killed... the Word of the Holy Ghost (1972) Gianni Garko, Vícto
Sonny and Jed, J & S- Criminal Story of an Outlaw Couple, La banda J. & S. - Cronaca criminale del Far West Bandits! Far West Story (1972) Tomas Milian, Susan George, Telly Sa
Two Brothers, One Death, Dos hombres van a morir Ringo, The Lone Rider  (1968) Pietro Martellanza, Piero Lulli, Armando Calvo . Spaghetti Western - YouTube
Winchester - One of One Thousand, Killer Goodbye,  Killer, adios' (1968) Peter Lee Lawrence, Marisa Solinas. Spaghetti Western - YouTube
Finger On The Trigger, Blue Lightning, Saraivada de Balas, Il sentiero dell'oro (1965) Rory Calhoun, Aldo Sambrell, James Philbrook. Western - YouTube
Go For Broke (1968), Tutto per tutto Copperface, One for AllOne for All John Ireland, Mark Damon, Fernando Sancho. Spaghetti Western - YouTube
Hands of a Gunfighter, Ocaso de un pistolero (1965) Craig Hill, Gloria Milland, Piero Lulli. Spaghetti Western - YouTube
Django Defies Sartana, Django sfida Sartana'Django, Against Sartana, Django Challenges Sartana (1970) George Ardisson, Tony Kendall, José Torres. Spaghetti Western - YouTube

dvd43
Quinto, non ammazzare,Blutige Dollars, El valor de un cobarde  (1969) Steven Tedd, Germán Cobos, Sarah Ross. Spaghetti Western - YouTube
Ballad of Django, Adios Compañeros (1971) Giù la testa... hombre', Doppia taglia per Minnesota Stinky, Fistful of Death Western Story (1971) Hunt Powers. Spaghetti Western - Y
A Man Called Joe Clifford, Apocalypse Joe, Un uomo chiamato Apocalisse Joe' El dia del juicio (1970) Anthony Steffen, Eduardo Fajardo, Mary Paz Pondal. - YouTube
Comin' at Ya! Yendo hacia ti (1981) in 3D! Tony Anthony, Gene Quintano, Victoria Abril. Spaghetti Western - YouTube
Degueyo, De Guello (1966) Giacomo Rossi-Stuart, Dan Vadis, Rosy Zichel. Spaghetti Western - YouTube
7 Pistols for a Massacre, 7 pistole per un massacro' Adios, hombre (1968) Craig Hill, Eduardo Fajardo, Piero Lulli. Spaghetti Western - YouTube
Beyond the Law (1968) Lee Van Cleef, Antonio Sabato, Gordon Mitchell. Spaghetti Western - YouTube
Duel in the Eclipse, Requiem for a Gringo , Réquiem para el gringo  (1968) Lang Jeffries, Fernando Sancho, Femi Benussi. Spaghetti Western - YouTube
The Grand Duel, The Big Showdown (1972) - YouTube
Django Shoots First, Django.Shoots.First, Django spara per primo (1966) Glenn Saxson, Fernando Sancho, Ida Galli. Spaghetti Western - YouTube

dvd44
Drummer of Vengeance, Day of Judgment (1971) Il giorno del giudizio' An Eye for an Eye  (1971) Ty Hardin, Craig Hill, Gordon Mitchell. Spaghetti Western - YouTube
Hole In The Forehead, Un buco in fronte (1968) Dragomir 'Gidra' Bojanic SPAGHETTI WESTERN - YouTube
Un hombre y un Colt (1968) Dakota Joe (1967)  Man and a Colt ONE, MAN AND HIS COLT
Challenge of McKenna, La sfida dei MacKenna Badlands Drifter Un dólar y una tumba (1970) Robert Woods, John Ireland, Annabella Incont... - YouTube
Gentleman Killer (1967), Gentleman Jo... uccidi Gentleman Jo Anthony Steffen, Eduardo Fajardo and Silvia Solar SPAGHETTI WESTERN - YouTube
His Name Was Sam Walbash, But They Call Him Amen Era Sam Wallash!... lo chiamavano... E Così Sia Savage Guns
THE DESERTER (1971), La quebrada del diablo, La spina dorsale del diavolo, Ride to Glory, The Devil's Backbone - YouTube
God in Heaven...Arizona on Earth Una bala marcada, Dio in cielo... Arizona in terra (1972)  - YouTube
Gunpoint (1966), Traición y olvido, Pistole roventi
The Fat Brothers of Trinity, Ninguno de los tres se llamaba Trinidad,  I magnifici tre di Trinità 1973 - YouTube
Old Shatterhand, La última batalla de los apaches, Battaglia di Fort Apache 1964

dvd45
And the Crows Will Dig Your Grave Los buitres cavarán tu fosa I corvi ti scaveranno la fossa 1972
Killer Kid  Chamaco 1967- Huracán sobre México - (Subtitulada) - YouTube
Giuliano Gemma - Un Dollaro Bucato, Blood for a Silver Dollar, Un dolar agujereado, Le dollar troué 1965 - YouTube
The Hellbenders (1967) Full Movie _ Spaghetti Western - YouTube
Django the Bastard (1969) Anthony Steffen, Paolo Gozlino and Luciano Rossi SPAGHETTI WESTERN - YouTube
Shoot, Gringo Shoot! 1968) Brian Kelly, Keenan Wynn and Erika Blanc WESTERN - YouTube
The Last Gunman El último pistolero L'ultimo killer 1967
Hate for Hate  Odio per Odio - YouTube
Heads or Tails, Testa o croce (1969) │ Western - italy Movies │ - YouTube
Odia il prossimo tuo (1968) Hate Thy Neighbor, Hate Your Neighbour,TVrip subtitulada Español - YouTube

dvd46
Rattler Kid, L'uomo venuto per uccidere 1967
Don Antonio Aguilar en- Muerte en la ciénaga - El caballo bayo - Pelicula completa en español - YouTube
4 Dollars of Revenge (1967) cuatro dólares de venganza' four dollars for vengeance 4 dólares de venganza 4 dollari di vendetta - YouTube
Reverendo Colt Reverend's Colt  (1970)
Something Big (1971) Dean Martin, Brian Keith, Carol White. Spaghetti Western - YouTube
Ed ora... raccomanda l'anima a Dio! (And Now... Make Your Peace with God) (1968) - Demofilo Fidani - YouTube
Hallelujah To Vera Cruz  Partirono preti, tornarono... curati-1973 YouTube
No Graves On Boot Hill -Three Crosses Not to Die re croci per non morire (1968)   YouTube
Paid In Blood Quelle sporche anime dannate 1971- YouTube
Ringo and Gringo Against All ringo e Gringo contro tutti' 1966 - YouTube-lando buzzanca-irad
Voltea, te voy a matar Voltati... ti uccido! - Winchester Bill -If One Is Born a Swine Turn... I'll Kill You 1967  Peliculas completas en español - YouTube

نظرات() 
poker miyabi
سه شنبه 16 آبان 1396 07:40 ق.ظ
The other type of games are the casual games you'll
more likely find at Friday Night Magic at your local game store, or played between friends.
If you are still looking for options to add on to your wooden swing sets,
a firemen. Although this game is more for the casual, animal-loving player,
there are some tips and hints that should be taken to heart in order
to greatly enhance gameplay.
How do you strengthen your Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 05:38 ب.ظ
Hi, Neat post. There's a problem with your site in web explorer, would
check this? IE still is the market leader and a large section of other folks will miss your great writing because of this problem.
http://kathleenlunnon.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 08:03 ق.ظ
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for
this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and
I'm looking at options for another platform. I would be great if you
could point me in the direction of a good platform.
knowledgeablety00.snack.ws
دوشنبه 19 تیر 1396 05:07 ق.ظ
When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
Perhaps there is a way you can remove me from that service?
Appreciate it!
پیمان
پنجشنبه 8 آبان 1393 02:09 ب.ظ
سلام، من دنبال یک سری کامل فیلمهای علمی تخیلی و سریالهایی مثل استار ترک هستم، میتوانید به من کمک کنید؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :